DRIEBERGEN/SCHIPHOL - Reizigers en personeel zijn extra alert op verdachte pakjes, tassen en koffers op het station en in de trein. De Spoorwegpolitie constateert sinds de aanslagen op treinen in Madrid een toename in het aantal meldingen, bevestigde een woordvoerder van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) dinsdag.

"De toename is waarneembaar. Vergeten koffers en pakjes en rondslingerende tasjes zorgen voor extra werk. Reizigers reageren krampachtiger. Je weet maar nooit. Eigenlijk is dat ook wel logisch", aldus de woordvoerder.

Spoorwegpersoneel beoordeelt verdachte situaties. "Verdachte bagage gaat niet zonder meer automatisch naar het Centraal Bureau Gevonden Voorwerpen." Vreemde situaties leiden zelden of nooit tot paniek, zegt het KLPD.

De Koninklijke Marechaussee op Schiphol heeft geen extra maatregelen genomen, verklaarde een woordvoerder. "Wij waren al extra alert sinds de aanslagen in New York van 11 september 2001." Een verdachte tas of koffer gaat altijd eerst naar de marechaussee en belandt daarna eventueel bij de afdeling gevonden voorwerpen.

Afhankelijk van een aantal niet nader gespecificeerde 'factoren' besluit de marechaussee of er tot ontruiming moet worden overgegaan. Eind december ontruimde de marechaussee een paar uur twee vertrekhallen op Schiphol nadat een verdachte koffer was aangetroffen. Het Explosieven en Opruimingscommando onderzocht de koffer, maar trof niks verdachts aan.