DEN HAAG - De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) heeft een gedragscode voor rechters samengesteld. De leidraad is een hulpmiddel voor de individuele rechter bij de beoordeling van zijn onpartijdigheid in concrete zaken, aldus de NVvR dinsdag. Volgens de vereniging heeft de gedragscode tot doel de rechters en de gerechten aan te zetten "tot permanente alertheid om de rechterlijke onpartijdigheid te waarborgen."

De Leidraad Onpartijdigheid van de rechter, zoals de officiële naam luidt, telt tien aanbevelingen. Die gaan onder meer over de kennissenkring van de rechter, zijn nevenfuncties en die van zijn naaste verwanten en zijn vroegere werkkring.

Volgens de NVvR staat elke rechter midden in de samenleving en heeft hij een maatschappelijke achtergrond en eigen levensopvatting. Zijn professionaliteit ligt er onder meer in dat hij daar afstand van kan nemen bij de behandeling van aan hem voorgelegde zaken, aldus de vereniging.

Glazen huis

"Maar het glazen huis waarin de rechter zijn werk doet brengt met zich dat hij zich er voortdurend van bewust moet zijn dat ook in de samenleving over zijn onpartijdigheid wordt geoordeeld."