PRINCETON - "Er zijn zeker verschillen tussen de VerenigdeStaten en Europa, maar geen fundamentele verschillen. Onze waarden,economische ambities, onze ideeën over vrede en veiligheid, zelopen allemaal parallel."

Dat zei premier Balkenende maandagavond in een toespraak over detransatlantische verhoudingen tussen Europa en de Verenigde Staten,die hij uitsprak aan de Princeton Universiteit in de VS.

Van die universiteit kreeg Balkenende maandag de AbrahamKuyperprijs uitgereikt. Dinsdag spreekt hij president Bush in hetWitte Huis en later op de dag, in New York, secretaris-generaalKofi Annan van de Verenigde Naties.

Verdeeldheid

In zijn toespraak bij de Princeton Universiteit zei Balkenendedat Europa heeft geleerd van de verdeeldheid rond de oorlog inIrak. "We zijn ons ervan bewust dat we dat niet meer mogen latengebeuren. Ruziemaken onder elkaar is de slechtste manier om vredeen veiligheid in de wereld te bereiken", aldus Balkenende.

Volgens de premier is het heel normaal dat er meningsverschillenzijn tussen Europeanen en Amerikanen, bijvoorbeeld over dehandelspolitiek. Op dat gebied botsten de VS en Europa hetafgelopen jaar over de Amerikaanse importtarieven op staal en deEuropese landbouwsubsidies. Maar die punten vallen in het niet bijde vele onderwerpen waarop VS en Europa het wel eens zijn, aldusBalkenende.

Identieke tweeling

Ook op het gebied van bestrijding van internationaal terrorismeen het streven naar vrede en stabiliteit zijn er verschillen, maargeen fundamentele, hield Balkenende zijn gehoor op Princeton voor."We hoeven geen identieke tweeling te worden. We moeten elkaarrespecteren en onze krachten combineren met een gezamenlijk doel:een betere, veiliger wereld. Een wereld waarin elke 'Desert Storm'wordt gevolgd door een verkoelend briesje."

Om dat te bereiken moeten Amerikanen en Europeanen samenwerken.Nederland kan daarin een brugfunctie vervullen, aldus Balkenende.