DEN HAAG - Een meerderheid van de bevolking vindt dat deNederlandse troepen op 1 juli moeten vertrekken uit Irak. In eenenquête van bureau Intomart GFK in opdracht van RTL Nieuws geeft 61procent van de ruim 500 ondervraagden aan dat andere landen nu maartroepen moeten sturen.

Aanleiding voor het onderzoek zijn de aanslagen in Madrid. Vande ondervraagden vindt 35 procent dat de Nederlanders in Irakmoeten blijven, ook als de kans op een terreuraanslag in Nederlanddaardoor groter wordt.Het kabinet beslist later dit voorjaar of de mariniers in dezomer zullen worden opgevolgd.

Ook vindt een meerderheid, 64 procent, dat stations en openbaregebouwen beter moeten worden beveiligd om aanslagen zoals in Madridte voorkomen. Met de stelling dat het zinloos zou zijn omveiligheidsmaatregelen te treffen is 58 procent het oneens.

Toch zijn de meeste ondervraagden niet heel bang dat Nederlandwordt getroffen door vergelijkbare aanslagen als in Madrid. Van henis 56 procent niet zo bang of helemaal niet bang, enigszins bang is procent en 5 procent maakt zich grote zorgen.