AMSTERDAM - PvdA-leider Melkert verwijt VVD-voorman Dijkstal een afwachtende houding bij het oplossen van grote sociale problemen in achterstandsbuurten. "Dijkstal kijkt lijdzaam toe, maar het gaat niet vanzelf beter, zoals hij denkt", aldus Melkert tijdens een campagnebijeenkomst van de PvdA in de Amsterdamse Bijlmermeer.

Volgens Melkert zijn problemen in het onderwijs, werkloosheid, woningtekort en onveiligheid alleen op te lossen met "geëngageerde politiek". Door stimulering van gesubsidieerde arbeid en achterstandsonderwijs is er veel verbeterd, vindt Melkert. De PvdA-leider is het niet met de VVD eens dat slechts weinig inmenging in de problemen van de achterstandswijken nodig is.

Melkert vindt dat Dijkstal zich overigens wel "fatsoenlijk" opstelt in de discussie over de multiculturele samenleving. Over CDA-leider Balkenende is hij minder te spreken. "Balkenende heeft de onvrede van Pim Fortuyn zijn onvrede genoemd. Daarmee zit hij aan de verkeerde kant van de lijn", aldus Melkert. De CDA-leider zou meer naar de huidige problemen en minder naar de toekomst moeten kijken.

Melkert nam nadrukkelijk afstand van Pim Fortuyn, die "met de verkeerde oplossingen op het verkeerde moment" komt. De PvdA-lijsttrekker doelde op het plan van Fortuyn op zwarte scholen uit wijken te verplaatsen. "Mensen accepteren het terecht niet als tweederangs burgers te worden behandeld." Melkert wees erop dat het achterstandsonderwijs in bijvoorbeeld de Bijlmermeer de afgelopen jaren is verbeterd.

De PvdA-leider onderstreepte het belang van integratie. "Migratie is van iedere dag. Iedereen die denkt dat te kunnen terugdraaien weet niet in welke wereld we leven." Melkert doelde op plannen van Fortuyn, die volgens hem de afstand tussen autochtonen en allochtonen alleen maar vergroten. "Ik vind dat er in Nederland voor iedereen plaats is. Zelfs voor Pim!"

/NIEUWSOud-Kamerlid Rabbae haalt uit naar 'Balkenellende'