DEN HAAG - De PvdA-fractie wil dat de Tweede Kamer een prijs gaat uitreiken voor de meest overbodige motie of schriftelijke vraag die door een Kamerlid is ingediend. Daarvoor zou eenmaal per jaar de 'gouden eikel' moeten worden toegekend.

PvdA-Kamerlid Depla heeft dat maandag voorgesteld in een debat over de werkwijze van de Tweede Kamer. Het gaat daarbij over voorstelen van het presidium (bestuur) van de Kamer om de debatten te verlevendigen en de betrokkenheid van de burgers bij de politiek te vergroten.