NIEUW SCHOONENBEEK - Mensen die als hobby pluimvee houden, moeten die dieren zo veel mogelijk in hokken laten om eventuele besmetting met vogelpest te vermijden. Dat advies gaf de Nederlandse Bond van Hoender-, Dwerghoender-, Sier- en Watervogel-houders (NHDB) zondag aan zijn leden.

De bond doet de oproep omdat bij een pluimveebedrijf in het Groningse Uithuizermeeden (gemeente Eemsmond) zeer waarschijnlijk een lichte variant van vogelpest is aangetroffen. Het bedrijf werd zaterdag geruimd, nadat er bij een periodieke controle antistoffen bij het pluimvee werden geconstateerd.

De NHDB stelt dat pluimveeliefhebbers zich terdege bewust moeten zijn van hun eigen verantwoordelijkheid om besmetting te voorkomen. "Het lijkt er inmiddels zeer sterk op dat het buiten laten lopen van grote aantallen vogelpestgevoelige dieren nabij de deltagebieden van rivieruitmondingen, waar veel watervogels verzamelen, een groot risico op insleep geeft'', aldus de organisatie. "Daarom heeft het overdekt houden van het pluimvee veruit de voorkeur indien de omstandigheden van de liefhebber dat toelaten.''