LONDEN - Drie wetenschappers, twee Amerikanen en een Rus, zeggen dat ze erin geslaagd zijn een gecontroleerde vorm van koude kernfusie tot stand te brengen.

Koude kernfusie is een technologie die de mogelijkheid kan bieden de mensheid van een onuitputtelijke bron van energie te voorzien. Volgens de Britse zondagskrant The Sunday Times komen de wetenschappers deze week naar buiten met het bewijs voor hun bewering.

Kernfusie, het proces dat in de zon plaatsheeft, is volgens veel deskundigen alleen bij grote hitte mogelijk. Het gaat om twee atomen die zich bij elkaar voegen, dat fuseren heet. De atomen moeten tot meer dan 100 miljoen graden Celsius worden verhit en meer dan 1,5 seconden op die temperatuur gehouden worden.

Het proces zou dan een zelf aanhoudende kettingreactie worden die grote waarden aan warmte vrijgeeft. Dergelijke fusie kan alleen worden opgewekt in grote experimentele apparaten die zeer kostbaar zijn. Ook kernwapens maken gebruik van dit soort fusie.

Veilig

Bij kernsplitsing wordt een uranium-atoom gesplitst en laten twee of meer neutronen los. Bij de splitsing komen verschillende soorten radioactieve stralingen vrij.

Kernfusie levert veilige energie op zonder vervuiling en weinig afval (zoals bij kernsplitsing): het maakt geen lange termijn afval zoals verbruikte brandstof en radioactief materiaal, en dat maakt het veilig voor recycling binnen 100 jaar.

Als hun onderzoek inderdaad succesvol is, hebben de wetenschappers met hun koude kernfusie een relatief goedkope manier gevonden om de kernen van deuteriumatomen te fuseren.

In 1989 zeiden de Amerikanen Martin Fleischmann en Stanley Pons echter ook dat zij een fusiemethode bij kamertemperatuur hadden ontdekt, maar pogingen toendertijd om hun experimenten te herhalen hebben nauwelijks iets opgeleverd.