DEN HAAG - De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) is vorig jaar gestuit op 68 grote zaken van illegale arbeid en zwart werk bij bedrijven. Daarbij ging het in veel gevallen om het illegaal aan het werk zetten van arbeiders van buiten de Europese Unie.

In totaal is met de sociale zekerheidsfraude ongeveer 60 miljoen euro gemoeid. De zaken kwamen voor in onder meer de uitzendbranche, de bouw en de land- en tuinbouwsector.

Dat blijkt uit het eerste jaarverslag van de SIOD, de dienst die in 2002 is opgericht voor de opsporing van zware, complexe fraude in de sociale zekerheid. Het jaarverslag wordt maandag openbaar gemaakt.

Als gevolg van de SIOD-onderzoeken zijn in 2003 228 verdachten aangehouden. Bij de grote zaken die werden blootgelegd, ging het veelal om criminele buitenlandse organisaties die in Nederland arbeiders illegaal aan het werk zetten.