DEN HAAG - Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) blijft bij haar weigering om voorzitter Jan Pronk van de Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) te ontvangen. In een brief (PDF-bestand) heeft de VVD-minister deze week wel duidelijk gemaakt dat de VON weer welkom is bij het landelijke overleg over minderheden.

Oud-PvdA-minister Pronk haalde zich eind januari de woede van Verdonk op de hals door haar uitzettingsplannen voor uitgeprocedeerde asielzoekers in verband te brengen met deportatie. Zolang Pronk dat niet terugneemt, is hij bij Verdonk niet meer welkom.

Deportatie

Pronk weigert op zijn beurt zijn woorden terug te nemen. Hij heeft steeds benadrukt dat hij met de term deportatie geen associatie heeft willen maken met het afvoeren van joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Volgens hem is het een normale vertaling van het Engelse woord deportation en wordt de term vaker gebruikt bij de overheid, in internationale literatuur en door organisaties van de Verenigde Naties.

De argumenten brengen Verdonk echter niet op andere gedachten. Volgens haar wordt met het beladen woord de integriteit van haar beleid in twijfel getrokken en raakt het ook de ambtenaren die de uitzettingsplannen moeten uitvoeren.

Vervanger

Vrijdag vond weer een landelijk overleg plaats over minderheden. Hoewel de VON het standpunt van Verdonk afwijst, had de organisatie als vervanger van Pronk VON-directeur F. Özgümüs afgevaardigd. De VON beraadt zich nog wel over stappen. Eerder had de organisatie gezegd naar de rechter te stappen als Verdonk zou blijven weigeren VON-voorzitter Pronk te ontvangen.

Pronk zegt dat hij eerder het VON-bestuur heeft aangeboden terug te treden als voorzitter als dat het conflict zou oplossen, maar zijn collega's accepteerden dat niet. "Ik heb nog steeds de bereidheid een stap opzij te zetten als dat nodig is. Men wil dat niet, maar ik houd me het recht voor dat alsnog te doen."

De oud-minister wil op dit moment nog doorgaan, maar beraadt zich nog over eventuele stappen. Hij zegt vooral verbaasd te zijn over de opstelling van Verdonk dat 'het algemeen belang' niet gediend zou zijn met zijn aanwezigheid bij het overleg.