DEN HAAG - Werkgevers kunnen eenvoudig een vast bedrag aan personeel vergoeden voor de gemaakte reiskosten tussen woonplaats en werk. Bedrijven hoeven daarvoor niet steeds declaraties te controleren. Een werkgever mag bij een dag ziekte of verlof gewoon het vaste bedrag blijven vergoeden.

Staatssecretaris Wijn (Financiën) is daarmee vrijdag tegemoet gekomen aan kritiek van werkgevers. Zij vonden het ondoenlijk bij te houden hoeveel kilometer een werknemer elke dag als woon-werkverkeer aflegt.