DEN HAAG - Het kabinet heeft vrijdag besloten zijn WAO-voornemens te versoepelen. Daarmee komt het werkgevers en werknemers tegemoet door een aantal voorstellen van de Sociaal-Economische Raad over te nemen.

De keuringen in het nieuwe WAO-stelsel, dat in 2006 moet ingaan, worden minder streng dan eerst de bedoeling was. Het kabinet houdt wel vast aan de herbeoordeling voor mensen die nu al in de WAO zitten vanaf 1 juli 2004, maar ook die wordt minder streng. Bovendien geldt die herbeoordeling niet voor mensen die op 1 juli jaar of ouder zijn.

Alleen arbeidsongeschikten

Kern van het nieuwe stelsel is dat alleen arbeidsongeschikten die geen enkele mogelijkheid hebben om aan het werk te blijven nog een WAO-uitkering krijgen. Wie minder dan 80 procent arbeidongeschikt is of naar verwachting binnen vijf jaar herstelt, moet aan de slag blijven.

Hij of zij krijgt een aanvullende uitkering op zijn salaris. De werkgever moet die betalen. Hij kan zich daarvoor verzekeren. Bedrijven mogen zelf kiezen of ze het risico onderbrengen bij een particuliere verzekeraar of bij uitkeringsinstantie UWV.