ALMERE - Basisschool De Klaverweide laat kinderen zelf kiezen wat ze willen leren. De Almeerse school heeft een nieuwe lesmethode ingevoerd, waarbij kinderen op een natuurlijke manier lesstof tot zich nemen. Hebben ze geen zin in geschiedenis, dan hoeft dat niet. Dat zegt een enthousiaste schooldirecteur Herman Kolthof na een week 'natuurlijk leren'.

De Klaverweide is volgens hem de eerste basisschool die op deze manier werkt met haar vierhonderd leerlingen. De methode is samen met het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum in Utrecht ontwikkeld. Die werkt al drie jaar bij verscheidene beroepsopleidingen volgens de methode natuurlijk leren. De Klaverweide zocht een manier van werken die meer aansloot bij de belevingswereld van de leerlingen.

Leerlingen gaan in kleine groepjes aan de slag met opdrachten, die ze eigenhandig mogen kiezen. Daarbij lopen ze al doende aan tegen verschillende problemen. Ze moeten zelf de nodige oplossingen bedenken, informatie opzoeken of de (zelf uitgekozen) juf aanklampen voor extra uitleg. Zo kan een opdracht zijn: ontwerp een advertentie voor de buurtsuper. Ieder kind mag de opdrachten op zijn eigen niveau uitwerken.

Klassikaal

Klassikaal lesgeven is afgeschaft. Wel zijn er nog kringgesprekken waarin wordt gesproken over waarmee iedereen bezig is. Ook wordt er gewerkt met bestaande lesboeken.

De keuzevrijheid is groot. Dat betekent dat niet alle kinderen hetzelfde leren. Sommigen zullen van school gaan, terwijl ze nauwelijks iets weten van biologie. De leraren, die worden gezien als coach, proberen de leerlingen wel bij te sturen, maar dwingen niet. De school vindt taal en rekenen zo belangrijk, dat deze vakken extra worden gestimuleerd.

Volgens Kolthof hebben de kinderen en docenten veel plezier in het natuurlijk leren. "De leerlingen zijn alleen maar positief. Ze kicken voornamelijk op de keuzevrijheid. Ze kiezen ook voor niks doen, maar zitten dan toch de hele middag met hun neus in een rekenboek. Als kind wil je namelijk niet niksen. Bij drie kinderen geeft de nieuwe werkmanier forse problemen. Dat uit zich in boosheid, schoppen en slaan. Als de leerlingen het nodig blijken te hebben, gaan we meer structuur aanbieden."

Klachten

Kolthof heeft ook klachten ontvangen over de aanpak. "Sommige ouders zeggen dat hun kinderen niets meer doen. Misschien vertrekken ze wel over een paar maanden."