RIJSWIJK - Het Molukse maandblad Blimbing en de Molukse internetsite DLM hebben zaterdag een webpagina opgezet om tegenwicht te bieden aan de viering van 400 jaar Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) dit jaar.

Volgens de organisaties besteedt de Stichting Viering 400 jaar VOCwww.dlm.org/voc

"Om het kruidnagelmonopolie te vestigen en te handhaven werden landbouwgronden op de Molukken verwoest en hele streken ontvolkt. De compagnie brak in op bestaande economische, sociale, culturele en religieuze structuren. Vrije mensen werden verbannen, vermoord of tot vazal of slaaf gemaakt. Terwijl de VOC-winsten naar Holland verdwenen en daar de Gouden Eeuw brachten, verpauperden de Molukken schrikbarend." aldus de website.

Verder kunnen internetters een chronologie van de "(wan)daden" van de VOC op de Molukken bekijken en artikelen over de VOC-geschiedenis lezen.

Opvallend is dat op de pagina een reactie van de voorzitter van de Stichting Viering 400 jaar VOC, E. Hessing, te lezen valt. Volgens de voorzitter besteedt de stichting ook aandacht aan de schaduwzijden van de handelscompagnie. "Dat zal gebeuren in het onderwijs, in wetenschappelijke bijeenkomsten, in tentoonstellingen en in de media", aldus Hessing.

Dit jaar is het precies 400 jaar geleden dat de VOC werd opgericht. In de 17e en 18e eeuw was de Compagnie de grootste handelsonderneming ter wereld. De viering van 400 jaar VOC wordt opgeluisterd door onder meer speciale colleges aan universiteiten en tentoonstellingen in bijvoorbeeld het Rijksmuseum.