DEN HAAG - De meest betrokken ministers willen de voorgenomen ingreep in de WAO versoepelen. De keuring wordt in de toekomst wat minder streng dan oorspronkelijk de bedoeling was. De ministers volgen daarmee het advies van de Sociaal-Economische Raad, zoals werkgevers en werknemers hadden geëist.

Dat hebben ingewijden donderdag gemeld. Het voltallige kabinet buigt zich vrijdag over de toekomst van de WAO. Op één punt komt het kabinet de sociale partners niet tegemoet. Het houdt vast aan zijn voornemen om bestaande WAO'ers met ingang van 1 juli van dit jaar strenger te keuren, waardoor ze eerder een baan moeten accepteren.