WASHINGTON – Voormalig president van de Verenigde Staten Richard Nixonoverwoog ten tijde van de Vietnam oorlog een kernbom te gebruiken. Ditblijkt uit bandopnames die zijn vrijgegeven door het nationale archief.

Bekijk video

Voor het bekijken van de video's heeft u RealPlayer