BERLIJN - De Duitse Bondsdag heeft vrijdag na een heftig debat ingestemd met de nieuwe immigratiewet. Voor de wet stemden afgevaardigden en tegen 225. Er waren 41 onthoudingen.

In september 2001 werd het ontwerp van de nieuwe immigratiewet door de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Schily gepresenteerd. De wet moet moet de toestroom van immigranten beperken en sturen, maar wel rekening houden met de behoefte op de Duitse arbeidsmarkt.

Puntensysteem

Onderdeel daarbij is een soort puntenverdeling naar Canadees model, aan de hand waarvan het al dan niet hebben van professionele kwaliteiten van de immigrant worden gemeten. Hoog opgeleide immigranten kunnen zonder beperking op de arbeidsmarkt komen, maar minder gekwalificeerde arbeidskrachten krijgen punten voor onder meer scholing, leeftijd en taalkennis.

Ook moet de nieuwe wet de vervolging van leden van internationale terreurorganisaties mogelijk maken. De geldstromen moeten worden aangepakt met een verbod op inzamelacties van verdachte organisaties en een strengere controle van hun bankrekeningen.

Extremistische organisaties

In Duitsland zijn volgens de binnenlandse veiligheidsdienst aldaar meer dan dertig duizend leden van extremistische islamitische organisaties. Daartoe rekent zij ook de Turkse Milli Görüsde Volkskrant

Minister Schily wil dat alle immigranten na hun aanvraag eerst een onderzoek ondergaan door de binnenlandse veiligheidsdienst. Daarnaast pleit hij ervoor om de vingerafdruk in het Duitse paspoort vast te leggen. Schily wil een koppeling van databestanden van de overheid die tot nu toe stuitte op privacy-wetgeving.

Bondskanselier Schröder noemde de immigratiewet een zorgvuldige afweging tussen Duitslands economische belangen en de humanitaire verplichtingen. De Bondsraad moet de wet 22 maart nog goedkeuren.