ROTTERDAM - De artsenorganisatie KNMG werpt een rookgordijn op in het dossier over de meldplicht van klachten, dat stelt voorzitter I. van Bennekom van de Nederlandse patiënten en consumentenfederatie donderdag. Van Bennekom doet deze aantijging op de dag dat KNMG een congres houdt in Rotterdam over de openheid in de zorg.

De Tweede Kamer wil dat structurele klachten over medische handelingen voortaan verplicht worden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Volgens de Kamer moeten de klachtencommissies van de ziekenhuizen dat doen, maar de KNMG verzet zich daar tegen.

J. Legemaater van de artsenorganisatie zegt niet tegen verplichte melding te zijn, maar vindt dat de taak is van ziekenhuisdirecties. Volgens de KNMG zou het de onafhankelijkheid van de klachtencommissies aantasten, als zij dat zouden moeten doen. Van Bennekom vindt dat onzin, omdat directies partij zijn bij klachten en klachtencommissies onafhankelijk zijn.

De Tweede Kamer heeft vorig jaar een wetswijzing aangenomen dat de klachtencommissies alle ernstige en structurele klachten verplicht moeten melden bij de IGZ. De Eerste Kamer is deze nog steeds aan het beoordelen.