DEN HAAG - De Tweede Kamer wil dat seks met dieren harderaangepakt kan worden. Nu is in de wet alleen opgenomen dat hetstrafbaar is wanneer zonder redelijk doel de gezondheid of hetwelzijn van een dier wordt aangetast.

Nu het Openbaar Ministerieeen verdachte van een paardenverkrachting niet kan aanpakken,willen CDA en PvdA de wet aanscherpen. Volgens hen moet explicietworden vermeld dat seks met dieren verboden is als het ten kostegaat van de gezondheid van het dier.

'Pure mishandeling'

LPF, SP en GroenLinks willen dat het kabinet tot een algeheelverbod besluit. Volgens LPF-Tweede-Kamerlid Eerdmans is er bij seksmet een dier sprake van "pure mishandeling". "Seks met een dieris een verregaande aantasting van de fysieke integriteit van hetdier en kan nooit met instemming van het dier geschieden."

De verdachte van de paardenverkrachting in Utrecht gaat vrijuitomdat er geen letsel bij het dier was. Bovendien is de bewijslastmoeilijk rond te krijgen.

Foto's

CDA-Tweede-Kamerlid Ormel, zelf ook dierenarts, wil dat ook hetverspreiden van foto's of video's van seks met dieren verbodenwordt.