DEN HAAG - Universiteiten mogen van de PvdA voor topstudies een hoger collegegeld vragen aan de student. Met deze ommezwaai van de sociaal-democraten is er een meerderheid in de Tweede Kamer voor de spreiding in collegegeld die staatssecretaris Nijs (Onderwijs) voor ogen staat.

Tot nu toe stuitten voorstellen voor duurdere topstudies in de Kamer op verzet van PvdA en CDA. De PvdA vindt nu dat een student meer moet gaan bijdragen aan de kosten van een studie, omdat hij er zelf ook profijt van heeft. Academici komen nu eenmaal in goedbetaalde banen terecht.