AMSTERDAM - Vijftien miljard euro die de afgelopen jaren in de zorgsector is gestoken, is niet meer te traceren. Zieken- en verzorgingshuizen kunnen niet precies aangeven waar het geld, waaraan de Tweede Kamer geen voorwaarden heeft verbonden, is gebleven. Dat schrijft de Volkskrant woensdag.

De krant baseert zich op het nog vertrouwelijke rapport van de parlementaire onderzoekscommissie zorguitgaven. Dit rapport wordt volgende week openbaar gemaakt. De commissie is van mening dat 'meer geld pompen in een inefficiënt systeem' slechts tot meer inefficiëntie leidt. Omdat niet meer kan worden nagegaan waaraan het geld is uitgegeven, kan ook niet meer worden bekeken of het doelmatig is besteed, aldus de onderzoekers.

De zorginstellingen hebben in veel gevallen niet aangegeven waar het geld in de praktijk naartoe gaat: hogere lonen, bonussen, meer personeel of kortere wachtlijsten. De commissie stelt dat in de toekomst zowel de minister als de Tweede Kamer beter moeten worden geïnformeerd.