RIJSWIJK - De twee Hells Angels uit het Limburgse Oirsbeekdie maandag door de politie zijn aangehouden in de gemeenteSittard-Geleen, worden verdacht van betrokkenheid bij de moord ophun drie clubgenoten vorige maand. Dat liet het landelijk parketvan het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag weten.

De zaak kwam aan het rollen toen de politie de twee mannen (43en 37 jaar oud), leden van de Limburgse motorclub Nomads,maandagavond arresteerde op verdenking van gijzeling van twee ledenvan de Antilliaanse motorclub Caribbean Brothers. Een van deNederlandse Angels is Nomads-leider R.S.

De met kogels doorzeefde stoffelijke overschotten van de drievermoorde mannen werden op 13 februari gevonden in de Geleenbeek inEcht. De slachtoffers waren eveneens leden van de Nomads.

DNA-sporen

De technische recherche doorzocht dinsdag het clubhuis van deLimburgse motorclub op vingerafdrukken en DNA-sporen die verbandkunnen houden met de moorden. Het onderzoek was dinsdagavond nog involle gang. Volgens het landelijk parket gaat de zoekactie ook opwoensdag nog door. "De technische recherche gaat met een stofkamdoor het pand op zoek naar eventuele sporen die licht kunnen werpenop de drievoudige moord", stelde een woordvoerder.

De politie viel het clubhuis maandagavond binnen. Verder deed zenog invallen in zes woningen en een bedrijfspand in het zuiden vanLimburg. Volgens de woordvoerder zette de politie 150 man van dekorpsen Limburg-Zuid en -Noord en de nationale recherche in. Bijhet clubhuis van de Nomads staan tientallen politiemensen van deMobiele Eenheid paraat om het pand tijdens het onderzoek tebewaken.

Cocaïne

De persofficier wilde bevestigen noch ontkennen dat de gijzelingen de moorden te maken hebben met een ruzie om een gestolen partijcocaïne. Over de resultaten van de huiszoekingen kon het parket ooknog geen mededelingen doen.

De twee Hells Angels gijzelden de leden van de CarribeanBrothers in de gemeente Sittard-Geleen. De Antillianen (35 en 46jaar oud), die eveneens werden opgepakt, hadden twee doorgeladenvuurwapens op zak. Volgens een woordvoerder van het parket bevondendeze twee verdachten zich op het moment van aanhouding niet meer inhet gezelschap van hun gijzelnemers.

Zusterorganisatie

Volgens een woordvoerster van het Antilliaanse OpenbaarMinisterie is de motorclub Caribbean Brothers een zusterorganisatievan de Hells Angels. Op de Antillen is volgens haar nog geenonderzoek naar de club ingesteld: "Het gaat om een Nederlands enniet om een Antilliaans onderzoek." Op de Antillen is ook nog geenrechtshulpverzoek binnengekomen om de Caribbean Brothers door telichten. De woordvoerster zei echter uitdrukkelijk dat ze nietuitsluit dat dit alsnog gebeurt.

Het onderzoek naar de drie moorden ligt sinds vorige week bijhet landelijk parket. Dat was nodig omdat het OM in Roermond nietgenoeg mogelijkheden, capaciteit en deskundigheid heeft om de zaakverder te onderzoeken. De nationale recherche voert het onderzoekuit en wordt bijgestaan door beide Limburgse politiekorpsen.