SACRAMENTO - Californische parlementariërs willen datvoortaan ook 14-jarigen kunnen stemmen. Zij stellen voor degrondwet aan te passen en de huidige leeftijdsgrens van 18 jaar teverlagen.

Het voorstel voorziet in een halve stem voor 16-jarigen en eenkwart stem voor de jongste kiezers bij verkiezingen voor hetCalifornische parlement (congres). Volgens een Democratischesenator is de jeugd van tegenwoordig dankzij internet, televisie,mobieltjes en een veelzijdige samenleving beter geïnformeerd danjongeren vroeger.

Een Republikeinse collega veegde het plan vantafel als het idiootste idee dat hij ooit hoorde. "Er is een redenwaarom 14-jarigen en 16-jarigen niet stemmen. Ze zijn nietvolwassen genoeg", aldus politicus Haynes.