LONDEN - De Britse regering heeft dinsdag het groene licht gegeven voor het commercieel planten van genetisch gemodificeerde maïs. Er zijn echter strenge regels aan verbonden, verzekerde minister van Milieu Margaret Beckett het Lagerhuis. Zij gaat er vanuit dat het nog zeker een jaar duurt voordat het maïs daadwerkelijk wordt geproduceerd.

Groot-Brittannië blijft wel tegen de productie van genetisch gemodificeerde bieten en koolzaad, aldus Beckett. Voor maïs dat bestand is tegen onkruidverdelgers, moet een uitzondering worden gemaakt, zolang de teelt ervan geen "ongunstige" effect heeft op de omgeving. "Veiligheid, de gezondheid van de mens en het milieu blijven voorop staan bij regelgeving." Overigens moeten Schotland en Wales er ook mee akkoord gaan, maar vooral Wales lijkt er niet voor te voelen. Daarna volgt dan nog een inspraakprocedure.

De verenigde landbouwers reageerden verheugd, maar drongen wel aan op voorzichtigheid. Milieubeschermers toonden zich verbijsterd, en ze maken zich ook al zorgen over de huidige experimenten. "De overheid moet dit heroverwegen", aldus directeur Tony Juniper van Friends of the Earth. "Tony Blair moet de dreiging niet wegvegen van genetische manipulatie op ons eten, onze landbouw en het milieu."

Het Britse artsenverbond stelde dat genetisch gemodificeerd voedsel zeer waarschijnlijk niet schadelijk is voor de gezondheid van de mens.

Het verdelgingsmiddel atrazine dat bij gewone maïs wordt gebruikt, is vanaf 2006 verboden in EU-landen.