ARNHEM - Basisschoolleerlingen die dit jaar hun Cito-toets hebben gemaakt, zijn ongeveer even slim als die van vorige jaren. De gemiddelde score in 2004 was 535,2 tegen 535 vorig jaar. De kleine stijging heeft mogelijk te maken met de aparte toets die dit jaar voor het eerst mogelijk was voor hele zwakke leerlingen, zo heeft het Cito dinsdag gemeld.

Gemiddeld deden jongens het beter dan meisjes. Dat gold vooral voor de rekenopdrachten, de meisjes deden het juist beter bij taal. Dit beeld wijkt ook niet af van dat van vorige jaren.

Dat geldt eveneens voor de verschillen tussen de grote steden en de rest van het land. De zogeheten witte scholen in de grote steden scoren hoger dan die elders, de scholen met veel leerlingen met een niet-Nederlandse achtergrond, lager. Over het algemeen genomen doen leerlingen in de grote steden de toets slechter dan die in de rest van het land.

Negen kinderen beantwoordden alle tweehonderd vragen van de toets foutloos.