EINDHOVEN - De Eindhovense politie heeft de afgelopen tweeweken zeker honderd dakloze verslaafden opgepakt. Dat heeft eenpolitiewoordvoerder gezegd. De arrestaties zijn onderdeel van hetEindhovense beleid om de overlast van veelplegers terug te dringen.

Een team van 24 agenten houdt zich permanent bezig met dedrugsgebruikers. Verslaafden en dealers die overlast veroorzaken,worden gearresteerd. Op het bureau krijgen ze een proces-verbaal,waarna ze vaak weer op straat belanden. Wie te vaak in de kraagwordt gevat krijgt te maken met justitie.

De politie wil met het permanente politieteam de drugsoverlastrond het station en in het centrum van Eindhoven terugdringen.Onder de drugsverslaafden bevinden zich veel veelplegers. Volgenseen medewerker van de Eindhovense drugshulpverlening Novadic voelende verslaafden zich opgejaagd door de politie, maar heeft hetnieuwe beleid een positieve uitwerking.