DEN HAAG - Sportopleiding CIOS in Heerenveen kan gewoondoorgaan met het geven van schietcursussen. Zolang de veiligheidvan de leerlingen gewaarborgd is, ziet staatssecretaris Nijs(Onderwijs) geen reden om de schietlessen te verbieden.Dat heeft Nijs geschreven in antwoord op vragen van dePvdA-Kamerleden Eijsink en Tichelaar.

Wel zal ze deonderwijsinspectie vragen de veiligheid van schieten op schoolscherp in de gaten te houden. Het Twente Plus College in Almelostaakte een schietcursus toen deze onder vuur kwam te liggen na hetfatale schietincident op het Terra College in Den Haag.

In de CIOS-opleiding voor sport- en bewegingsleider lerencusisten schieten omdat ze in hun latere beroep nogal eens te makenkrijgen met gehandicapten, die vaak aan schietsport willen doen.Afgestudeerden van de opleiding trainer/coach buitensport komenvaak in Duitsland en België terecht, waar de schietsport erg intrek is.

Nijs wijst erop dat scholen de ruimte hebben om vakken aan tebieden als bedrijfsleven of leerlingen daar om vragen. Deschietlessen aan het CIOS zijn in haar ogen veilig genoeg om gewoondoor te kunnen gaan.