VOORBURG - De meeste gedetineerden in de Nederlandse gevangenissen zijn niet in Nederland geboren, maar zijn afkomstig van elders. In 1995 ging het nog om de helft. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag publiceerde.

Bijna 55 procent van de gevangenen komt niet uit Nederland, meldde het CBS, dat in zijn onderzoek terugblikt naar 2003. Ongeveer 9 procent van de gedetineerden heeft Suriname als geboorteland, en ongeveer 9 procent komt van de Nederlandse Antillen en Aruba. In Marokko werd 7 procent van de gedetineerden geboren, in Turkije 5 procent.

Het CBS meldde ook dat het aantal gevangenen in 2003 opnieuw is toegenomen. Het waren er op 1 september bijna 14.000. Dat is 7 procent meer dan in het jaar ervoor. In de gevangenissen zaten in ongeveer 13.000 mannen vast en circa 840 vrouwen, aldus het CBS. Het aandeel vrouwen bleef in 2003 ongeveer gelijk ten opzichte van 2002.

Uitzetting

Het ging vooral om voorlopig gehechten (5995). 6085 mensen werden door de rechter veroordeeld. De overige gedetineerden zijn tot hechtenis veroordeelden, vreemdelingen in afwachting van uitzetting en passanten die wachten op een plaats in een tbs-kliniek.

Het aandeel zwaargestraften is in een jaar tijd met 13 procent gestegen. Bijna 1600 gevangenen zaten in 2003 een straf uit van vier jaar of langer. Slechts 4 procent van de langgestraften is een vrouw. Twintig gevangenen zitten levenslang.

Mannen

Het zijn uitsluitend mannen. Bijna 70 procent van de langgestraften zit vast voor een geweldsdelict. Ruim de helft van de kortgestraften zat voor vermogensdelicten en ongeveer 10 procent wegens betrokkenheid bij een opiumdelect.