DEN HAAG - Als het aan fractievoorzitter Marijnissen van de Socialistische Partij ligt, komt er een onafhankelijk fraude-instituut dat de Tweede Kamer advies kan geven. Het Openbaar Ministerie en de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa zouden meer armslag moeten krijgen om onderzoek te doen naar fraude en corrigerender op te treden.

Marijnissen liep met deze ideeën zondag voor het Radio-1-journaal vooruit op het debat deze week in de Kamer over de publieke moraal. De SP-voorman heeft dat aangezwengeld na de jongste affaires zoals de bouwfraude en de boekhoudschandalen bij bedrijven als Ahold.

Beurswaakhond

In zijn ogen moet de fraudebestrijding worden verbeterd. Hij gaf als voorbeeld de Amerikaanse beurswaakhond, de SEC, die veel meer macht heeft dan zijn Nederlandse evenknie, de Autoriteit Financiële Markten (AFM). In Nederland “haalt men daar de schouders bij op”, terwijl oud-Aholdtopman Van der Hoeven de Verenigde Staten beter kan mijden. De SP'er vond dat de VS hun zaakjes wat dat betreft veel beter voor elkaar hebben. “Laten we ervan leren'”.

Gezapigheid

Volgens Marijnissen zouden verder ook politici zich meer moeten laten horen. De cultuur van gezapigheid en genoegzaamheid moet verdwijnen, stelde hij. Een ander idee is een betere behandeling van klokkenluiders. De man die de bouwfraude aanzwengelde, A. Bos van het bouwbedrijf Koop Tjuchem, zit zonder inkomen thuis. “Geen stijl”, vond de SP-leider. Hij wil ook dat bedrijven die in de fout gaan, van overheidsopdrachten worden uitgesloten en dat 'foute' topbestuurders strafrechtelijk worden vervolgd.