UTRECHT - Kardinaal Simonis verwacht dat de jonge generatie van rooms-katholieken in de komende decennia voor nieuw elan kan zorgen in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Dankzij die generatie, die volgens hem open en enthousiast is over geloof en kerk, zijn “toch wel weer wonderen te verwachten”.

Dat zei Simonis, voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie, zaterdag in een korte vooruitblik op het komende zogeheten ad-liminabezoek in Rome. De Nederlandse bisschoppen leggen daar van maandag tot en met zaterdag aan paus Johannes Paulus II en de Curie, zijn bestuursapparaat, verantwoording af over hun beleid van de afgelopen zes jaar.

‘Difuus’

In die gesprekken zullen de bisschoppen ook ingaan op de huidige situatie in de Nederlandse kerkprovincie. Zonder in te kunnen gaan op het rapport dat zij daarover maandag publiceren, typeerde Simonis de toestand in de RK-Kerk in ons land als ‘diffuus’. Maar dat geldt volgens hem zowel voor de kerk als voor het land. “Het is wat onbestemd. Er zijn veel tegenstrijdige geluiden en krachten. Er bestaat onduidelijkheid hoe het zich gaat ontwikkelen”, zei Simonis.

Geloofsverlies, lauwheid, onverschilligheid

Bij de jubileumviering van de Nederlandse RK-Kerk in juni zei Simonis onder meer dat de kerk de laatste dertig, veertig jaar te lijden heeft gehad onder geloofsverlies, lauwheid en onverschilligheid. De kerk heeft al jaren last van ledenverlies, een tekort aan priesters en een dalend aantal priesterstudenten en religieuzen.

Vrijblijvendheid

Hoewel de jonge generatie ook de “nodige of onnodige dosis vrijblijvendheid” kent, constateert Simonis dat die wel ontvankelijk is voor geloof en kerk. “Het zou wel eens kunnen zijn dat in die generatie krachten ten goede naar boven komen”, zei hij. Simonis hoopt dat de kerk jongeren hoop kan geven in de onzekerheid die zij samen met oudere generaties ervaren door dreiging van terrorisme en bijvoorbeeld milieuproblemen.

België

De paus liet eind november tijdens het ad-liminabezoek van de Belgische bisschoppen weten diep bezorgd te zijn over de RK-Kerk in België, omdat die veel leden verliest en steeds minder priesters telt. Ook toonde de kerkleider zich verontrust over nieuwe Belgische wetten die euthanasie en homohuwelijken toestaan. Simonis zou het vreemd vinden als de paus niet ook zorgen over Nederland zal uitspreken. “Daar ben ik niet bang voor. De paus moet het geloof van zijn broeders versterken en hen een spiegel voor ogen houden”, zei hij.

Bewustwording

De kardinaal benadrukte dat een ad-liminabezoek een “moment van bewustwording” is. Het is volgens hem goed om van tijd tot tijd stil te staan bij je functioneren en de situatie waarin je werkt, te analyseren. “Vol verwachting klopt mijn hart”, zei hij op de vraag met welke gemoedstoestand hij zondag naar Rome vliegt. “Ik verwacht dat het veel goeds kan opleveren. Als bisschoppen zullen we samen bidden en spreken, de paus ontmoeten en de stand van zaken opmaken.”

Ontslag

Voor Simonis (72) zou dit ad-liminabezoek voor hem het laatste kunnen zijn. Het is gebruikelijk dat bisschoppen bij het bereiken van hun 75e hun ontslag aan de paus aanbieden. Maar het is dan altijd ook weer de vraag of de paus direct ontslag verleent. Traditiegetrouw moeten de bisschoppen elke vijf jaar een ad-liminabezoek afleggen. Maar om organisatorische redenen werd het Nederlandse bezoek vorig jaar uitgesteld.