HELMOND - De politie heeft de afgelopen dagen zes mensenaangehouden omdat zij een Helmonds gezin pestten. De pesterijenwaren gericht tegen een gezin met vijf kinderen dat aan hetMondriaanplantsoen woont. Dat heeft de politie vrijdagbekendgemaakt.

Bewoners pest en belagen het betreffende gezin al langere tijd.De politie heeft al verscheidene keren opgetreden en bemiddeld.Ondanks dat bleven de problemen voortduren, aldus een zegsman vande politie. Omdat de zaak uit de hand dreigde te lopen, hield depolitie het plein en de omgeving scherp in de gaten.

Brandstichting

Woensdag hield de politie een 19-jarige vrouw en twee jongensvan 13 en 15 jaar oud, nadat zij de poort van het gezin in brandhadden gestoken. Een dag later meldde zich een 17-jarig meisje datook betrokken zou zijn geweest bij de brandstichting.

Donderdagpakte de politie een 46-jarige man die het gezin bedreigde op.Diezelfde dag heeft zij tevens een 25-jarige vrouw aangehouden,nadat die bij het belaagde gezin een ruit had ingegooid. De vrouwis na verhoor met een proces-verbaal naar huis gestuurd. De anderevijf verdachten zitten nog vast.

Zero tolerance

Inmiddels is overleg geweest tussen de politie, gemeente,maatschappelijk werk en de woonstichting om de problemen op telossen. De komende dagen blijft de politie alert op hetMondriaanplantsoen. Daarbij wordt niets getolereerd, benadrukte dezegsman.