UTRECHT - De advocaat van Ferdi Ö. eist dat zijn cliëntof medeverdachte Goran M. uit het Pieter Baan Centrum(PBC) wordt geplaatst omdat zijn cliënt zich bedreigd voelt. Dieeis heeft hij vrijdag in een brief bij directeur A. Klinkers vanhet PBC neergelegd.

De twee 18-jarige mannen worden verdacht van moord op de-jarige Maja Bradaric uit Nijmegen in november. Zij verblijven inhet PBC voor een psychiatrisch onderzoek.

Doodsbang

De rechter-commissaris en het PBC zegden in januari toe dat hettweetal gescheiden van elkaar in de kliniek zouden verblijven omdatFerdi Ö. doodsbang is van Goran M. Ondanks deze toezegging heeftGoran M. tot drie keer toe contact gezocht met zijn cliënt, zeiadvocaat J. Boone vrijdag.

Goran M. zou twee keer op de afdeling van Ferdi Ö. zijn geweest,waardoor zijn cliënt de woonkamer van zijn afdeling ontvluchtte enzich terugtrok in zijn cel. Afgelopen woensdag is het volgens Boonezo ver gekomen dat Goran M. Ferdi Ö. heeft aangesproken. Goran zougezegd hebben dat hij zijn verklaringen over de bedreiging door hemmoest intrekken. Zo niet, dan zou hij zorgen dat zorgen dat FerdiÖ. hoofdverdachte zou worden.

Opzet

Boone beschuldigt in de brief verder een groepsleidster. Zij zoudit contact met opzet tot stand hebben gebracht om de verhoudingente observeren. Boone leidt dit af uit het feit dat zij nietingegrepen heeft en zijn cliënt meedeelde dat zij uit dezecontacten heeft afgeleid dat Ferdi Ö. in het geheel niet bang isvoor Goran M.

De advocaat heeft een kopie van de brief gestuurd aan derechter-commissaris, de officier van justitie en de voorzitter vande strafkamer.

Maja

Samen met de 16-jarige Goran P. , die in afwachting vande rechtszaak is vrijgelaten, wordt het tweetal ervan verdacht op november Maja Bradaric te hebben gewurgd in een auto. Daarnazouden ze haar lichaam in de uiterwaarden bij Bemmel in brandhebben gestoken en achtergelaten.

O. zei tijdens de regiezitting dat hij bang is voor M., omdatdeze hem met de dood zou hebben bedreigd als hij iemand zouvertellen over de dood van Maja. Het tweetal werd enige dagen na dedood van het meisje opgepakt. Ö. zit sinds begin februari in hetPBC, M. kwam twee weken later.
De rechtszaak tegen de drie verdachten begint op 12 mei.