DEN HAAG - Naar schatting 40.000 werknemers, ongeveer 10 procent van de mensen die gebruik maken van de pc-privé-regeling, dreigen een heffing van de belasting te krijgen, die kan oplopen tot honderden euro's. Dit is te voorkomen als werkgever en werknemer de overeenkomst over de pc aanpassen.

Dat heeft staatssecretaris Wijn van Financiën geschreven in antwoord op vragen van VVD-Kamerlid Dezentjé Hamming. Mede door haar toedoen is de regeling met ingang van dit jaar versoberd. Volgens het Kamerlid was het niet de bedoeling dat mensen die al zo'n regeling hebben daarvan de dupe zouden worden.

Volgens Wijn kan belastingheffing voorkomen worden als werkgever en werknemer met elkaar afspreken de aflossing van de lening voor de computer over meerdere termijnen uit te smeren. Hij gaat niet zover dat hij de versobering van de regeling alleen laat gelden voor mensen die er pas dit jaar gebruik van gaan maken.

Het kabinet heeft de regeling versoberd onder druk van de Tweede Kamer. Kamerleden dwongen door wetswijzigingen af dat de fiscale regeling voor kerstpakketten dit jaar weer van kracht zou worden en dat de fiscus alfahulpen en jonggehandicapten tegemoet zou komen.

Maximumbedrag

Het benodigde geld daarvoor werd gevonden door het maximumbedrag voor een computer in de pc-privé-regeling te verlagen. Volgens Wijn bevatten de betreffende wetswijzigingen geen overgangsrecht voor de pc-privé-regeling.