DEN HAAG - Het CDA is onder voorwaarden bereid uitbreiding van de experimenten met vrije heroïneverstrekking te steunen. "Als de evaluatie positief uitvalt, valt daar met ons over te praten", aldus vrijdag hetTweede-Kamerlid Joldersma. Met het CDA is een Kamermeerderheid voorstander.

Het CDA was tot nu toe tegen uitbreiding van de vrije verstrekking van heroïne op medisch voorschrift. Uit onderzoek naar de bevindingen met verstrekking in de vier grote steden en Groningen en Heerlen blijkt, zo meldde de Volkskrant vrijdag, dat de resultaten positief zijn.

Directeur Van den Brink van de Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden concludeert dat "alle cijfers er op duiden dat uitbreiding van de heroïneverstrekking gewenst is".

Joldersma gaat evenwel niet zonder slag of stoot akkoord. Voor het CDA moet de gezondheid van de verslaafde voorop staan. Afname van crimineel gedrag is een mooi bijeffect, maar niet het belangrijkste. De verstrekking moet dan ook tijdelijk zijn. "De verslaafde moet uit de vicieuze cirkel worden gehaald. Afbouw is het doel", aldus Joldersma.

Ze vindt uitbreiding van het aantal verstrekkingen van driehonderd naar duizend, zoals een commissie onder leiding van CDA-wethouder Paas uit Groningen vorig jaar adviseerde, te gortig. Joldersma wil hooguit een kleine groep toevoegen, die op de voet zal worden gevolgd. "Als ze na een paar maanden nog steeds crimineel gedrag vertonen, worden ze uit de programma gegooid", aldus Joldersma.