PARAMARIBO - In de maanden juli en augustus wordt in Suriname opnieuw een algemene volks- en woningtelling gehouden. De resultaten zullen dienen als aanvulling van gegevens die al waren verzameld tijdens de zesde census, in de eerste helft van 2003.

Terwijl medewerkers van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) in augustus vorig jaar de censusformulieren verwerkten, ging het ABS-gebouw in vlammen op na brandstichting.

Materiaal

De Surinaamse regering heeft tot een hertelling besloten omdat na de brand veel materiaal dat van belang is voor onderzoeksdoeleinden en planning, niet meer te achterhalen was. Er was nog geen back-up gemaakt.

Van het resultaat van een steekproeftelling, die kort na de census van 2003 werd gehouden, bestaat wel een kopie. Die telling gaf aan dat het aantal inwoners van Suriname op 494.000 geschat moet worden.

4,5 miljoen dollar

Voor de volkstelling van 2003, inclusief fondsen voor verwerking van gegevens, was 4,5 miljoen Amerikaanse dollar beschikbaar, waarvan het leeuwendeel een lening was van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB).

Van dat bedrag is nog geld over om de hertelling te kunnen uitvoeren. Minister S. Raghoebarsing van Planning en Ontwikkelingssamenwerking zei dit in het parlement. Bovendien zou de IDB bereid zijn weer fondsen ter beschikking te stellen indien dit nodig blijkt.

Nieuw pand

De laatste volks- en woningtelling werd in 1980 gehouden. Het ABS heeft sinds kort een nieuw pand in het centrum van Paramaribo betrokken. Het personeel bereidt zich al voor op de hertelling, waarvoor volgens de minister minder mankracht en hulpmiddelen nodig zijn dan bij de census van 2003.