AMSTERDAM - Verkeersveiligheidsorganisatie 3VO en de Fietsersbond pleiten ervoor datjongeren pas mogen brommerrijden vanaf 18 jaar. In 2002 kwamen 107 brom- ensnorfietsers om het leven en raakten er 2.844 zwaar gewond. De brommer isdaarmee het gevaarlijkste vervoermiddel in het verkeer.

De kans op eendodelijk verkeersongeval is bij brom- en snorfietsers 25 maal groter dan dievan automobilisten. Als de leeftijd naar 18 jaar zou worden verhoogd zouden er volgens de organisaties jaarlijks 47 doden en 1650 gewonden minder in het verkeer zijn.

Het voorstel van minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat om deleeftijd naar 17 jaar te verhogen, gaat de organisaties niet ver genoeg,omdat dat maar 23 doden en 1.000 zwaar gewonden zou schelen.

Volgens 3VO en de fietsersbond worden jongeren niet gedupeerd omdatdriekwart van de 16- en 17-jarigen nu ook geen bromfiets heeft en ook-jarigen zich zonder brommer weten te redden. De organisaties hebben eenbrief gestuurd aan de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat met eenpleidooi voor de verhoging van de brommerleeftijd naar 18 jaar.

Peijs zal op 10 maart haar voorstel over de brommerleeftijd in de TweedeKamer verdedigen. Zij is vooralsnog voor een minimale leeftijd van 17 jaar.