DEN HAAG - De meest recente berichten over de bouwfraude bevestigen volgens Tweede-Kamerlid Vos van GroenLinks, de voorzitter van de parlementaire equêtecommissie bouwnijverheid, de stelling dat toppers uit de bouwwereld ongeloofwaardig waren toen ze beweerden dat ze niets wisten van de illegale prijsafspraken. GroenLinks vroeg eerder om heropening van het debat over de bouwfraude, maar vindt dat daar nu een extra reden voor is.

De namen van de topmannen uit de bouwwereld die nu genoemd worden in verband met illegaal prijsoverleg in de jaren tachtig komen overigens niet voor in de rapporten van de enquêtecommissie. Tweede-Kamerlid Depla vindt dat er nu een extra reden is voor de bouwwereld om haar schaduwboekhouding voor 1 mei bij de NMa in te leveren.

Minister Brinkhorst van Economische Zaken heeft met instemming van een meerderheid in de Tweede Kamer een ultimatum gesteld aan de bouwbedrijven. Ze moeten voor 1 mei hun schaduwboekhoudingen inleveren bij de kartelwaakhond NMa. Doen ze dat niet, en blijkt vervolgens dat ze zich toch schuldig hebben gemaakt aan verboden prijsafspraken, dan lopen ze het risico een tijdlang te worden uitgesloten van opdrachten van de overheid.

GroenLinks

GroenLinks is het daar niet mee eens, omdat de NMa in beginsel de gegevens niet doorspeelt aan het Openbaar Ministerie. Om die reden vroeg GroenLinks eerder om heropening van het bouwfraudedebat. CDA-Kamerlid Atsma wacht de heropening van het debat af en wil dan daarin ook de nieuwste berichten over bouwfraude betrekken.