LONDEN - Het zogeheten ecotoerisme is lang niet zonatuurvriendelijk als adverteerders vaak beweren. Volgens hetwetenschappelijke blad New Scientist raken dieren als ijsberen,dolfijnen of pinguïns vaak in de stress van al die nieuwsgierigebezoekers in hun territorium. Deze negatieve effecten kunnen leidentot gedragsproblemen, gewichtsverlies en zelfs sterfte.

Op de lange termijn zou het ecotoerisme zelfs een serieuzebedreiging kunnen worden voor het voortbestaan van bepaaldediersoorten. ''Overdracht van ziektes door bezoekende toeristen enook aanhoudende, subtiele verstoringen van de dagelijkse bezighedenvan de dieren kunnen uiteindelijk leiden tot lagereoverlevingskansen en verminderde voortplanting'', aldusonderzoekers.

Kleinere nakomelingen

Nu al is bijvoorbeeld gebleken dat bepaalde soorten pinguïnskleinere nakomelingen krijgen sinds de ecotoeristen elke dagtoekijken. Ook het gedrag van ijsberen en dolfijnen verandertvolgens vorsers door de toekijkende toeristen.

Natuurbeschermers willen nu dat er nader onderzoek komt naar denegatieve gevolgen van het ecotoerisme. Deze snel groeiendetoerismesector moet in hun ogen ''met beleid'' groeien en met oogvoor de gevolgen voor natuur en milieu. Het ecotoerisme groeit inde wereld jaarlijks tussen de 10 en 30 procent. Vooral veel armelanden zien in deze vorm van toerisme een belangrijke nieuwe bronvan inkomsten.