DEN HAAG - In de strijd tegen de bolletjesslikkers krijgt ookSchiphol snel een bodyscan. Minister Donner (Justitie) heeft datdinsdag geschreven in een brief aan de Tweede Kamer.

Sinds december voert justitie zogenoemde 100-procentcontrolesuit op vluchten uit de Nederlandse Antillen en Suriname. Uit deeerste resultaten van vergelijkbare controles blijkt dat het aantalaangehouden bolletjesslikkers is gestegen. Dit komt volgens Donnerdoor het succes van de intensieve bagagecontroles en omdatsmokkelaars van kleine hoeveelheden drugs ervan uit gaan dat zeniet vervolgd worden.

Onnodige druk

De bodyscan maakt snel duidelijk of een passagier bolletjesheeft geslikt. Het apparaat voorkomt onnodige druk op dejusitieketen, beargumenteert Donner de plaatsing ervan. Hijbenadrukt dat ook de bodyscan op de Curaçaose luchthaven Hatoblijft staan.

Justitie gaat ook 100-procentcontroles op cocaïne uitvoeren opvluchten uit Zuid-Amerika naar Schiphol. Om welke landen het gaat,schrijft de minister niet. In een ander verband noemt hij in hetbijzonder Venezuela en Columbia van waaruit drugssmokkelplaatsvindt.

Intensief

De intensieve controles zijn succesvol, zo schreef Donnerdinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. De vluchten uit deAntillen zijn bijvoorbeeld bijna vrij van koeriers. De controles opvluchten uit Zuid-Amerika beginnen op zeer korte termijn.

Justitie zwijgt over welke vluchten precies, maar zij richt zichvooral op de landen in het noorden van Zuid-Amerika. De ministerhoopt verder het niveau van de controles te kunnen handhaven. Daaris echter extra geld voor nodig. Hoeveel kon zijn woordvoerder nogniet zeggen, maar de minister zal zich er in de coalitie hard voormaken, zei hij.

Reisverbod

Donner wil verder kijken of het mogelijk is een reisverbod in devorm van een paspoortmaatregel is op te leggen. Daarvoor bestudeerthij een recente uitspraak van de rechter op St. Maarten. Deze legdeeen koerier met een Nederlands paspoort een reisverbod van een jaarop, waarbij het paspoort van de man in beslag is genomen.

Op ditmoment worden koeriers in Nederland op een zwarte lijst geplaatst.Luchtvaartmaatschappijen mogen reizigers die op die lijst staanweigeren als passagier.

Honderden kilo's coke

In totaal zijn er in elf weken 647 verdachten aangehouden, diesamen honderden kilo's cocaïne vervoerden. Daarvan zijn 142koeriers heengezonden na afneming van drugs en plaatsing op dezwarte lijst. Verder werden 378 bolletjesslikkers heengezonden,nadat zij zich van de drugs hadden ontdaan. De resterende 127verdachten zijn ingesloten voor berechting in Nederland.

Het Hatoteam meldde dat op vluchten van Curaçao gemiddeld perweek 119 passagiers voor vertrek naar Nederland zijn geweerd. Dekustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba heeft vorig jaarbijna vijf ton cocaïne onderschept. Dat is drie ton meer dan hetjaar daarvoor. Op dit moment wordt onderzocht of de kustwacht eenradarsysteem kan krijgen.