BERLIJN - Koningin Beatrix heeft dinsdag in Berlijn de nieuweNederlandse ambassade geopend. Het is een ontwerp van Rem Koolhaas.De openingshandeling bestond uit het onthullen van een plaquette.De aula van het ambassadegebouw is vernoemd naar prins Claus,aldus de Nederlandse ambassadadeur N. van Dam. De prins wordtdaarmee geëerd wegens zijn inzet voor de Duits-Nederlandsebetrekkingen.

Een nieuwe ambassade was nodig omdat de Duitse regering na deeenwording van Oost- en West-Duitsland naar Berlijn trok. DeWest-Duitse regering had tot dan toe in Bonn gezeteld.

Nabij

''Inmiddels is dat al weer enige jaren terug. Bonn was onsNederlanders vertrouwd, Bonn was nabij. Intussen hebben we gemerktdat Berlijn net zo nabij, net zo vertrouwd is'', aldus minister Botvan Buitenlandse Zaken tijdens de opening.

Bot ('lieber Bernard' voor zijn Duitse collega Joschka Fischer)was in 1973 de eerste westerse diplomaat die in Oost-Berlijnaantrad. Als zaakgelastigde hielp hij een ambassade opzetten n eengedeelde stad, die ''alleen maar door de penetrante geur vanbruinkool verenigd leek.''

Applaus

Bij de opening van de ambassade was ook de scheidende Duitsepresident Rau aanwezig, van wie Beatrix met haar tweedaagse bezoekook afscheid neemt. Rau oogstte bij zijn aankomst bij de ambassadeveel applaus van de omstanders, maar niet zo uitbundig als Beatrix.

Ook veel oudgedienden uit de Duitse en Nederlandse politiekwaren aangetreden, onder wie oud-president Von Weizsäcker enoud-minister van Buitenlandse Zaken Van Mierlo.