AARLEN - Marc Dutroux' raadsman Magnée zegt dat zijn cliënt geen "geïsoleerd monster" is en dat er nog te veel vragen in het hele justitie-onderzoek onbeantwoord zijn gebleven.

Zo zou onderzoek van haartjes hebben aangetoond dat zeker twee tot drie andere personen de kelder met ontvoerde meisjes in het Waalse Marcinelle hebben bezocht. Magnée vindt dat nader speurwerk moet uitwijzen welke personen dat zijn geweest.

'Leverancier'

Verder stelt hij dat de mogelijke betrokkenheid van de Waalse sekte Abrasax niet goed is onderzocht. In 1997 werd de rol van Dutroux als 'leverancier' van ontvoerde kinderen voor rituele feesten van Abrasax door justitie al afgewezen.

Magnéee zei dinsdag tegen de jury in het Dutroux-proces dat het onderzoek "in plakjes is gehakt" en een veel te klein deel tijdens de rechtszaak wordt geserveerd.

Radertje

De eerste raadsman van Dutroux, die in totaal door vieradvocaten wordt bijgestaan, kondigde maandag al aan dat zijnverdediging vooral zou zijn gebaseerd op het feit dat zijn cliëntslechts een klein radertje in een groter netwerk was. Magnée noemdehet woord netwerk dinsdag tijdens zijn eerste verweer overigensniet, maar trok wel een rookgordijn op door veel oude onderzoekenopnieuw ter sprake te brengen.

Verder stelde hij dat de Luikse meisjes Julie en Mélissa in juni waarschijnlijk door een bekende zijn ontvoerd. Dat zou ook dereden zijn geweest waarom zij zonder dat daar geweld voor nodig wasmeteen in een auto stapten. Volgens Magnéee ''circuleerden in barsin Charleroi voor de ontvoering van de meisjes al hun foto's''. Debekende van de meisjes zou hen de eerste dagen ook hebbenverborgen.

'Geridiculiseerd'

Magnée vroeg zich verder af waarom het onderzoek naar de getuigeX1, die in de Vlaamse krant De Morgen tal van grote onthullingenover pedofilienetwerken deed, ''zo is geridiculiseerd''. Dertighuiszoekingen in het kader van het X1-onderzoek zijn volgens deraadsman kort van te voren afgezegd.

Magnée heeft hier twijfelsover. Achter getuige X1 ging de Vlaamse Regina Louf schuil, van wiehaar ouders later stelden dat zij psychiatrische hulp nodig had.

Vergiftiging

Verder betrok Magnée de dood van een politieman in de buurt vanhet Waalse Bergen in 1996 bij de zaak en uitte hij twijfels over devergiftiging van de Waals-Italiaanse ijzerhandelaar BrunoTagliaferro, die een auto van Dutroux heeft gesloopt.

Volgens de advocaat is de link tussen tal van andere criminelenen pedofielen ook niet goed onderzocht. ''Zijn we dan als Belgiëhet enige land waar pedofielen geïsoleerde perverten zijn?'', zobesloot Magnée dinsdag zijn betoog.

Waarheid

De advocaten van diverse ouders en slachtoffers, die zich alsciviele partij hebben aangesloten bij het proces, riepen Dutroux,de andere verdachten en hun raadslieden op ''alles te doen om dewaarheid te vinden''. Van de andere verdachten sprak alleen deraadsman van Michel Nihoul, die zei dat zijn cliënt onschuldig isen alleen aan drugshandel heeft meegewerkt als politie-informant.