DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag heropent het onderzoek in de zaak Ingrid Akkerman uit Den Haag. Eerder dit jaar slaagde justitie erin alsnog duidelijkheid te krijgen over het lot van de vrouw die sinds 1983 werd vermist.

Stoffelijke resten die in het Belgische Meise waren gevonden, bleken van de Haagse te zijn. Uit onderzoek van deze overblijfselen is gebleken, dat Ingrid Akkerman indertijd is vermoord.

Het onderzoek is volgens persofficier van justitie A. Rijsdorp heropend omdat het met de huidige DNA-technieken mogelijk is destijds in beslag genomen materiaal te onderzoeken.

In 1983 kon dit nog niet. Justitie hoopt dat het nieuwe onderzoek informatie oplevert over de plaats waar het slachtoffer is vermoord of over de mogelijke dader.

Verjaring

De politie heeft het dossier van het onderzoek uit 1983 opnieuw onder de loep genomen. Rechercheurs vonden genoeg nieuwe aanknopingspunten om de zaak opnieuw te onderzoeken.

De verjaringstermijn voor dit soort misdrijven is in beginsel achttien jaar, maar het staat niet vast of dit ook voor deze moord geldt. Volgens Rijsdorp kan deze termijn zijn gestuit. Stuiting van het verjaren van een misdrijf kan door het openen en sluiten van een gerechtelijk vooronderzoek.

Het onderzoek naar de verdwijning van Ingrid Akkerman is volgens de persofficier officieel in november 1984 afgesloten. Dat zou betekenen dat de moord nog niet is verjaard.

/NIEUWSIdentiteit overleden vrouw na 19 jaar bekend