BRUSSEL - Twee voormalige leden van het rechts-extreme Vlaams Blok hebben een nieuwe partij opgericht, Vlaanderen Leefbaar. De oprichters, onder wie een raadslid in Brugge, stapten uit het Blok na een ruzie met partijvoorzitter Vanhecke.

De belangrijkste programmapunten van de nieuwe partij zijn autonomie voor Vlaanderen en 'leefbaarheid in alle betekenissen'. Welk standpunt zij zal innemen over migranten, is niet duidelijk.

Vlaanderen Leefbaar wil in 2006 meedoen aan de Belgische gemeenteraadsverkiezingen. Ze concentreert zich daarbij op de provincie West-Vlaanderen.