BAGDAD/KARBALA - Een serie ogenschijnlijk goedgecoördineerde aanslagen heeft dinsdag een bloedbad veroorzaakt inde Iraakse steden Bagdad en Karbala. Doelwit van de aanslagen,volgens de bezettingsmacht in Irak deels veroorzaakt doorzelfmoordenaars, waren leden van de sjiitische meerderheid. Ervielen meer dan 180 doden, onder wie ook meer dan twintig Iraansesjiitische pelgrims.

Bekijk video: Modem/ Breedband

De Amerikaanse strijdkrachten zien in het geweld de hand van deJordaniër Abu Musab al-Zarqawi. Die zou banden hebben met het(soennitische) al-Qaedanetwerk. De Amerikanen zeggen te beschikkenover een brief van zijn hand, waarin aanslagen op sjiieten wordengenoemd als een middel om in Irak een burgeroorlog te ontketenentussen soennieten en sjiieten. Op het hoofd van al-Zarqawi staattien miljoen dollar.

Martelaarsdood

De explosies hadden plaats op ashura, een islamitische feestdagvoor sjiieten. Ashura is de afsluiting van een tiendaagse periodevan rouw om de martelaarsdood van imam Hussein, een kleinzoon vande profeet Mohammed. Zelfkastijding speelt daarbij een opvallenderol.

Hussein stierf in 680 de martelaarsdood in de slag bij Karbala.De heilige stad herbergt tot op de dag van vandaag de tombe vande imam. In de iets zuidelijker gelegen stad Najaf staat hetmausoleum van Mohammeds schoonzoon Ali, de stamvader van desjiitische islam.

Dertig

Het was de eerste keer in dertig jaar dat de sjiieten ashurakonden vieren, want onder het regime van Saddam Hussein was datverboden.

De aanslagen in Bagdad dinsdag waren volgens de Amerikanen hetwerk van drie zelfmoordenaars die toesloegen nabij een moskee. Ervielen daar zeker zeventig doden. In Karbala verloren volgens eenplaatselijke sjiitische geestelijke zeker 112 mensen het leven alsgevolg van het werk van een zelfmoordenaar, door afgeschotenmortiergranaten en verborgen explosieven. In de getroffenstadsdelen lagen de straten volgens ooggetuigen vol doden enafgereten lichaamsdelen.

Lafhartige daad

Het aantal gewonden loopt in de vele honderden. Na de aanslagenrichtten groepen sjiieten hun woede op Amerikaanse militairen. Diemoesten waarschuwingsschoten lossen om de woedende menigte op eenafstand te houden. Voorzover bekend zijn zeker zeven verdachtenopgepakt, aldus de Amerikaanse nieuwszender CNN. De tijdelijkeIraakse regeringsraad sprak van een lafhartige daad en kondigdedrie dagen van nationale rouw af.

De belangrijkste sjiitische geestelijk leider van Irak,grootayatollah Ali al-Sistani, zei dat de Amerikanen falen in debewaking van de Iraakse grenzen, waardoor buitenlandse''infiltranten'' in zijn land actief kunnen worden. Al-Sistani riepzijn volgelingen wel op de kalmte te bewaren en bepleitte eenheidonder alle Iraakse bevolkingsgroepen.

Explosieven

Ook in Pakistan waren sjiieten dinsdag doelwit van aanslagen. Inde stad Quetta kwamen zeker 47 mensen om het leven toen drie mannenhet vuur openden op deelnemers aan een ashura-processie. Twee vande drie belagers bliezen zichzelf daarna op met explosieven. Dederde probeerde dat ook, maar hij raakte uiteindelijk zwaargewond.