DEN HAAG - De ambassadeur van Turkije in Nederland, TacanIldem, hoopt dat zijn land over acht jaar kan toetreden tot deEuropese Unie. Hij rekent erop dat in december, als Nederlandvoorzitter is van de Europese Unie, wordt vastgesteld dat Turkijevoldoet aan politieke criteria voor toetreding, zoals mensenrechtenen rechtsorde.

Daarna kunnen de onderhandelingen beginnen over de economischecriteria voor toelating, aldus de ambassadeur maandag tijdens een'politiek café' in Den Haag. Dat zou dan nog zo'n zeven of achtjaar kunnen duren, schat hij.

Tacan Ildem zei te begrijpen dat Nederlanders vrezen dat hunland wordt overspoeld met Turkse werknemers. Hij probeerde dievrees te temperen door een vergelijking te maken met Portugal. Doorde toetreding tot de Europese Unie steeg het welvaatspeil in datland en gingen veel mensen van Portugese komaf vanuit Nederlandterug naar hun vaderland. Nu al gaan jaarlijks veel Turken uitDuitsland terug, aldus Ildem.

Hij noemde ook de douane-overeenkomst die sinds 1996 bestaattussen Nederland en Turkije. Verder wees hij erop dat Nederlandsebedrijven al volop in zijn land hebben geïnvesteerd.