DEN HAAG - Minister Kamp van Defensie vindt dat het kabinetniet langer mag bezuinigen op de krijgsmacht. "Er is eentrendbreuk nodig. De defensie-uitgaven moeten tenminste in de paslopen met de inflatie. En in het geval van economische groei,moeten de uitgaven tenminste evenredig in deze groei kunnendelen."

De bewindsman zei dit maandag tijdens een bijeenkomst van deKoninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap(KVBK) in het Haagse perscentrum Nieuwspoort. Zijn opmerkingenkomen op een moment dat het kabinet worstelt met een nieuwemiljardenbezuiniging om te voorkomen dat het begrotingstekort bovende Europese norm van 3 procent uitstijgt.

Betekenisloos

De krijgsmacht past niet in het verdomhoekje van de samenleving,betoogde hij. "De krijgsmacht belichaamt de weerbaarheid van onzedemocratie en daarmee het behoud van onze democratie." Bovendien,zo zei hij, is "het Nederlands buitenlandse- en veiligheidsbeleidbetekeningsloos als onze krijgsmacht niet tot oorlog voeren instaat zou zijn."

Kamp denkt in zijn regeerperiode een "geduchte en snelverplaatsbare krijgsmacht" op poten te kunnen zetten die eengeloofwaardige bijdrage kan leveren aan de handhaving van deinternationale rechtsorde. "Geen 'high profile, low risk' alsmotto, maar de bereidheid bijdragen te leveren van politieke enmilitaire betekenis."

Groot risico

Daarvoor is het volgens de minister ook noodzakelijk dat depolitiek vragen onder ogen ziet over de inzet van militairen bijmissies met een groot risico. "Hoe reageert de samenleving op detoepassing van militair geweld en op eventuele slachtoffers onderonze militairen."

Kamp pleitte voorts voor een "structurele" samenwerking tussende krijgsmacht en civiele instanties. Nederland kan zich geenciviel-militaire kloof veroorloven. De krijgsmacht moet in zijnogen in principe in staat zijn het hoofd te bieden aan een dubbelberoep op zijn capaciteiten, bijvoorbeeld als een terroristischedreiging samenvalt met een civiele ramp.