MAASTRICHT - Minister Donner van Justitie heeft maandag eenbezoek gebracht aan de grootste coffeeshop van Nederland: dehasjboot Mississippi in Maastricht. De minister zei na afloop vanzijn bezoek dat Maastricht in de vorm van de Mississippi opredelijk verantwoorde wijze een oplossing heeft gevonden omoverlast in de binnenstad door drugstoeristen te voorkomen. De bootligt op de Maas, net buiten het centrum.

Donner bracht maandag een werkbezoek aan Heerlen en Maastrichten praatte er met politie en gemeenten over de grensoverschrijdendedrugscriminaliteit. In Maastricht zei hij dat de wietteelt inNederland steeds grootschaliger wordt. "We moeten er alles aandoen om te voorkomen dat deze wietverbouw een sector van deeconomie wordt", aldus de minister.

Burgemeester Leers van Maastricht wees Donner erop, dat deproblemen met criminaliteit in Zuid-Limburg vergelijkbaar zijn metdie in de Randstad. In een straal van 40 kilometer rond de gemeenteliggen tien steden met 3,5 miljoen mensen, maar met driewetgevingssystemen, namelijk de Nederlandse, Duitse en Belgische.Dat maakt het voor Zuid-Limburg moeilijk de drugsoverlast effectiefaan te pakken.

Het Nederlandse systeem is het mildst en daardoorheeft Maastricht een aanzuigende werking op de buurlanden.