APELDOORN - Waterschap Veluwe maakt zich zorgen over de toekomstige veiligheid van de bewoners van de Veluwe achter de westelijke dijken van de IJssel bij hoge waterstanden. Het waterschap roept de rijksoverheid op snel maatregelen te nemen om de doorstroming van de rivier te bevorderen.

Vorig jaar voldeden de dijken langs de IJssel aan de Deltahoogte. Medio december werden echter de nieuwe maatgevende hoogwaterstanden vastgesteld, waaruit bleek dat de IJssel meer water te verwerken kan krijgen dan eerder werd verwacht. Dat komt onder meer door verwachte hogere aanvoer van zijrivieren en een nieuwe berekening van de waterstroom bij de aftakking van de Rijn. Om de stijging het hoofd te bieden zouden de dijken veertig tot vijftig centimeter verhoogd moeten worden.

De overheid geeft echter de voorkeur aan het verhogen van de capaciteit van de rivieren. Daarom vraagt Waterschap Veluwe aan Rijkswaterstaat om de doorstroming van de rivier te verbeteren, door bijvoorbeeld de uiterwaarden te verdiepen en de gevolgen van obstakels als viaducten, kribben of de aanlegplaatsen voor veerponten te verkleinen.

Officieel moeten de maatregelen medio 2015 doorgevoerd zijn, maar Waterschap Veluwe wil dat bescherming tegen de hoge waterstanden eerder is verzekerd. Een woordvoerder benadrukt dat bewoners van de Veluwe op dit moment nog geen gevaar lopen voor overstromingen van de IJssel.