AMSTERDAM - De Nederlandse Woonbond heeft een plan ontwikkeld om de huren minder te laten stijgen dan is afgesproken. Met een pakket maatregelen komt de belangenbehartiger van huurders tot een huurverhoging van minimaal 1,8 procent tot maximaal 2,2 procent per juli 2004. Tot dusver ging het ministerie van Volkshuisvesting ervan uit dat de huren met 3,2 procent stijgen.

Op haar website maakte de bond maandag haar voorstellen, zoals die vorige week donderdag aan minister Dekker van Volkshuisvesting zijn voorgelegd, bekend.

Huursubsidie

De lagere huurstijging betekent minder inkomsten voor de verhuurders. De Woonbond wil dat zij in 2006 iets worden gecompenseerd voor de gemiste huurinkomsten van 2004 en 2005. Tegelijkertijd wil de bond dat de minister zich sterk maakt de voorgenomen bezuinigingen op de huursubsidie te verzachten.

Als de bakens niet worden verzet, zullen de huren per 1 juli volgens minister Dekker stijgen met 3,2 procent. Dat is onverteerbaar voor verschillende fracties in de Tweede Kamer, omdat de huurders er door de bezuinigingen van het kabinet, de loonstop en kortingen op de huursubsidie al financieel op achteruit gaan.

Overleg

Onder aanvoering van CDA-Kamerlid Van Bochove werd de minister naar de onderhandelingstafel gestuurd om met de Woonbond, Aedes namens de woningcorporaties, Vastgoed Belang en IVBN namens de institutionele beleggers een geringere huurverhoging in 2004 en te bedingen.

Dat gesprek vond afgelopen donderdag plaats en krijgt dinsdag een vervolg. Bij dat tweede gesprek zal Dekker een eigen voorstel aan de organisaties presenteren. In de tussentijd voert zij ook overleg met minister Zalm van Financiën over deze kwestie, zo bleek uit een brief aan de Tweede Kamer van afgelopen vrijdag.

Aedes zou ook met een eigen plan bereid zijn de ontvangers van huursubsidie te ontzien bij de komende huurverhoging. De organisatie wil echter niet reageren tot het tweede gesprek met de minister.