DEN HAAG - De komende twee jaar komt er geen ander beslissysteem voor weefsel- en orgaandonatie. Mensen kunnen zichzelf voorlopig al dan niet als potentiële donor blijven registreren bij het Donorregister, zoals sinds 1998 het geval is.

Dat bleek dinsdag tijdens een overleg van de Tweede Kamer met minister Borst van Volksgezondheid. Ondanks de "grote teleurstelling" dat de Wet op de Orgaandonatie (WOD) niet meer donororganen heeft opgeleverd, is een Kamermeerderheid van tweederde tegen een beslissysteem waarbij mensen na hun dood automatisch donor zijn tenzij ze daar van tevoren bezwaar tegen hebben gemaakt.

Alleen de PvdA en de SP willen dat. "We moeten nú alles uit de kast halen wat mogelijk is en niet de evaluatie over twee jaar afwachten", zei Oudkerk (PvdA).

De andere fracties zijn daar fel tegen. Volgens hen blijkt uit onderzoeken dat het nog helemaal niet zo zeker is dat het tekort aan donororganen komt door het huidige beslissysteem en of een ander systeem uitkomst biedt. Veel meer factoren hebben daarmee te maken. In landen waar een 'geen-bezwaar' geldt, zijn de effecten dan ook wisselend.

Verkennen

Wel vinden ze het goed dat Borst alvast verschillende varianten van beslissystemen gaat verkennen. "Maar dat betekent níet dat wij bij voorbaat voor dat andere systeem gaan kiezen", zei VVD-woordvoerster Terpstra. CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP sloten zich hierbij aan.

Donorfunctionaris

De hele Kamer steunde wel ronduit alle maatregelen van de bewindsvrouw om meer donororganen te bereiken. Zo wordt het aantal donatiefunctionarissen in ziekenuizen uitgebreid van twintig naar 56, komt er een herinneringsbrief en een campagne om mensen aan te zetten tot 'een ja' en dat ook daadwerkelijk te laten registreren. Ook allochtonen worden specifiek benaderd.

Volgens de minister valt of staat de wet bij "de wil tot ja". Net als de Kamer wil Borst de voorlichting dan ook minder neutraal maken, wat de kritiek was op de vorige campagne. "Daarin moet alles bespreekbaar zijn, want spreken over de eigen dood kent een hoge drempel. Zo denkt men soms dat je bij een ja-registratie het noodlot over je afroept."

Stem nabestaanden

Ook moet de tekst van de WOD scherper. "Een ja-registratie moet niet worden tegengehouden door nabestaanden. De dokter moet verplicht worden eerst het register te raadplegen alvorens met de nabestaanden te praten. En meer mensen moeten worden getraind in het voeren van de moeilijke gesprekken met familie", aldus Borst.

Gebleken is dat ruim driekwart van de nabestaanden toestemming voor donatie weigert als mensen niet geregistreerd zijn.

/NIEUWSAantal orgaantransplantaties daalt jaarlijksWet orgaandonatie misluktTwee maal zoveel donoren door computerprogramma